Reklamacje i zwroty

Zwroty

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Usług zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zamówienia. Do zachowania tego terminu przez Konsumenta, wystarczy wysłanie oświadczenia na adres mailowy neoflex@neoflex.pl przed jego upływem.

Pobierz formularz

Reklamacje

Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku:

  • niezgodności przedmiotu Zamówienia oraz sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub Regulaminem, 
  • nieprawidłowości dotyczących działania Sklepu.

Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie, nie później niż w terminie 24h od odbioru zamówienia. Celem złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie i przesłać go na adres mailowy neoflex@neoflex.plReklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 

Pobierz formularz

Zwroty towaru należy przesłać na adres:

Neoflex
ul. Karola Karpa 1
35-607 Rzeszów